ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

نتایج جستجو برای عبارت :

ایرانچیک_مرغ تخمگذار

شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با
در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد
HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه
کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز
واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به
سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده
جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین
خصوصیات مرغ تخمگذار
تولید تخم مرغ یک پدیده جالب توجهی است. و پرورش مرغ تخمگذار بسیار لذت بخش و پرسود است.مرغ تخمگذار در هجده الی بیست هفتگی شروع به تخمگذاری می کند و در حدود سی و پنج هفتگی به اوج تخمگذاری خود می رسند.که در این هنگام میزان تخمگذاری بیش از ۹۰ درصد می باشد (۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ تخم گذار یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ).پیک تخمگذاری حدود سه ماه  طول می کشد و پس از آن تولید تخم به تدریج کاهش می یابد.
یک مرغ پر تولید در هر سال
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
مرغ تخمگذار و عوامل پرریزی
مرغ های تخمگذار پس ازمدتی دچار پرریزی میشوند .یکی از خصوصیات فیزیولوژیکی و طبیعی پرندگان پرریزی است .پرریزی پس از یک سال تخمگذاری شروع می شود . در این موقع پرنده پرهای خود را از دست داده و به جای آنها پرهای جدیدی جایگزین می شود .این عمل حدود ۲ ماه به طول می انجامد که به آن دوره لک گفته میشود و در این مدت ، تخمگذاری مرغ متوقف می شود زیرا پروتئین مصرفی برای نگهداری و رشد پرها و نیز تولید تخم کافی نخواهد بود .بنابراین تخ
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
شرکت
مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در
اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine)
در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در
پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های
تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان
اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر
تخمگذار در کشور و بزرگترین
شرکت
مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در
اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine)
در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در
پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های
تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان
اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر
تخمگذار در کشور و بزرگترین
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
شرکت مرغک (سهامی خاص) در تاریخ 1352/03/10 تاسیس گردید . این شرکت با در اختیار داشتن واحد اجداد ، اولین تولید کننده ی مرغ تخمگذار (نژاد HyLine) در کشور می باشد. همچنین با دارا بودن هشت فارم وسه کارخانه ی جوجه کشی در پنج استان کشور حدود نیمی از جوجه های تجارتی تخمگذار مورد نیاز واحد های تولید کننده ی تخم مرغ را تامین می نماید. شرکت مرغک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر بوده و با بیش از چهل سال فعالیت اولین تولید کننده جوجه مادر تخمگذار در کشور و بزرگترین تول
 
تغذیه اردک تخمگذار
با توجه به اینکه اردک پرنده پرخوری است ، تامین دان به صورت دستی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست ، بنابراین بهتر است نیمچه اردک ها را از سن ۶ تا ۶/۵ ماهگی در کنار برکه ها ، نهرها و شالیزارها و یا در چراگاه ها و باغها رها کرد تا دان خود را بیابند و با این شیوه ، هزینه تولید تخم اردک را کاهش داد. دانه های بازمانده پس از درو انواع غلات و سایر گیاهان مواد انرژی زای مورد نیاز اردکها را تامین می کنند و حلزون ها ، کرم های خاکی، حشرات و ن
چرا مرغ تخمگذار پرورش دهیم
با توجه به صرفه اقتصادی بیشتر، تخم مرغ نطفه دار تولید نمائیم.
بعضی اوقات بهتر است که مرغدار نسبت به تولید تخم مرغ نطفه دار جهت جوجه کشی مرغ اقدام نماید. این کاز زمانی است که مشتری تخم مرغ نطفه دار زیاد است. دلیل دیگر وقتی است که مرغدار خودش جوجه ی یک روزه تولید می کند. در این حالت تولیدات خود را در سن یکروزه یا ۷ تا ۱۵ روزه به فروش می رساند.
در پرورش مرغ مادر شرایط محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است در این راستا مرغ ها
شروع دوران تولید باید به گونه اى برنامه ریزى شود که مصرف سرانه روزانه گله 90-100گرم باشد، مرحله اول تخمگذارى را با جیره اى محتوى 11/6 مگاژول (2770کیلوکالرى) انرژى به مدت 6- 5 هفته شروع نمایید. درسن26هفتگى برنامه نرمال (عادى) را در مورد جیره تخمگـذارى که محتـوى11/4 مـگاژول انـرژى است ( 2725کیلوکالرى ) را دنبال نمایید. پایه اساسى فرمولاسیون جیره در دوران تخمگذارى در هر مرحله براساس میزان مواد مغذى مورد نیاز و مصرف سرانه پرنده مى باشد. زمان تغییر جیره عمدتا
ساخت قفس بلدرچین آن هم به صورت مکانیزه یکی از  روش هایی است که تاثیر زیادی در افزایش درآمد شما و سلامت بلدرچین های شما خواهد داشت چون بلدرچین جزو پرنده هایی است که در یک مکان کوچک هم می توان آنها را پرورش داد. بلدرچین ها با اینکه در برابر سر و صدا و بیماری ها حساس هستند، اما با رعایت موارد بهداشتی در مکان پرورش و استفاده از مواد غذایی تازه می توان از بیمار شدن آنها جلوگیری کرد. با اینکه می توانید قفس های مخصوص بلدرچین ها را بخرید، اما اگر فردی
مرغ گلپایگانی شرکت طیور پروران میهن
مرغ گلپایگانی یکی از نژاد های دورگه موجود در ایران می باشد که حاصل تلاقی نژاد بومی ایران با نژادهای تخمگذار خارجی می باشد. مرغ گلپایگانی را می توان حاصل تلاقی مرغ ولسامر که نوعی مرغ هلندی بوده، با نژاد محلی ایرانی دانست. معمولا مرغ گلپایگانی می تواند سوددهی مناسبی داشته باشد، زیرا هم می توان آن را جهت تولید تخم مرغ و هم جهت استفاده گوشتی پرورش داد. مرغ گلپایگانی معمولا نسبت به سایر مرغ های بومی که در ایرا
مرغ گلپایگانی شرکت طیور پروران میهن
مرغ گلپایگانی یکی از نژاد های دورگه موجود در ایران می باشد که حاصل تلاقی نژاد بومی ایران با نژادهای تخمگذار خارجی می باشد. مرغ گلپایگانی را می توان حاصل تلاقی مرغ ولسامر که نوعی مرغ هلندی بوده، با نژاد محلی ایرانی دانست. معمولا مرغ گلپایگانی می تواند سوددهی مناسبی داشته باشد، زیرا هم می توان آن را جهت تولید تخم مرغ و هم جهت استفاده گوشتی پرورش داد. مرغ گلپایگانی معمولا نسبت به سایر مرغ های بومی که در ایرا
مدیریت پرورش: گرفتن و مستقر نمودن بچه کندو، ازدیاد کندو،
تامین آب، انواع شربت خوریها، روش های غذا دادن، غارت و نحوه جلوگیری از آن،
انتخاب محل، معرفی ملکه، سیستم دو ملکه ای، مبارزه با کارگر تخم گذار، پیدایش
کارگر تخمگذار، ادغام کلنی ها، جابجایی کندو، جلوگیری از تولید بچه کندو
*بیماری ها و آفات: شکارچیان زنبور
عسل، آفات و غارتگران، بیماری های ناشی از عنکبوتیان، بیماری قارچی، بیماری تک
یاخته ای، ویروسی، باکتریایی
*تولید و پرورش ملکه: کندوه
مدیریت پرورش: گرفتن و مستقر نمودن بچه کندو، ازدیاد کندو،
تامین آب، انواع شربت خوریها، روش های غذا دادن، غارت و نحوه جلوگیری از آن،
انتخاب محل، معرفی ملکه، سیستم دو ملکه ای، مبارزه با کارگر تخم گذار، پیدایش
کارگر تخمگذار، ادغام کلنی ها، جابجایی کندو، جلوگیری از تولید بچه کندو
*بیماری ها و آفات: شکارچیان زنبور
عسل، آفات و غارتگران، بیماری های ناشی از عنکبوتیان، بیماری قارچی، بیماری تک
یاخته ای، ویروسی، باکتریایی
*تولید و پرورش ملکه: کندوه
- شناخت
انواع نژادهای مرغ گوشتی و تخمگذار
- تاسیس مرغداری
- ساختمان بدنی طیور و مرغ
- ضد عفونی مرغداری
- تغذیه و بسیاری از موارد دیگر
ارسال سریع به سراسر کشور در بسته
بندی شیک
شماره مجوز:155/654213

برای دیدن توضیحات کامل و یا خرید پستی و یا عکس محصول اینجا را کلیک
کنید .
آموزش پرورش مرغ بومیتوضیحات

آموزش پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
پرورش مرغ بومی یکی از کسب‌وکارهایی کوچکی است که معمولاً به‌صورت خانگی در روستاها انجام می  شود و در جهت خودکفایی خانواده‌ها ازلحاظ تأمین گوشت و تخم‌مرغ و همین‌طور به‌عنوان شغل دوم و در صورت استمرار و توسعه، به‌عنوان شغل اولیه اقتصاد خانواده  های روستایی کمک می  کند.
طرح اقتصادی پرورش مرغ محلی در خانه
چرا باید مرغ بومی پرورش دهیم؟؟؟
پرورش مرغ محلی در خانه، ‌یکی از کسب‌وکا
پرورش بوقلمون و نگهداری از آن
بوقلمون به عنوان یکی از پرندگان بسیار شناخته شده است که از تخم مرغ،
گوشت سفید و پرهایش و جوجه کشی استفاده می شود. زیستگاه بومی آن قاره
آمریکای شمالی است. بومیان آمریکایی اولین پرورش بوقلمون هایی هستند که قبل
از اینکه در سرتاسر جهان پخش شوند بوقوع می پیوندند.
جهان دارای حدود ۲۳۰ میلیون بوقلمون است
که بیش از یک سوم آنها در ایالات متحده زندگی می کنند. اتحاد جماهیر شوروی
سابق دارای مقام دومین در پرورش بوقلمون است
اهمیت آب در صنعت مرغداری 
آب آشامیدنی از فاکتورهای مغذی و دارای اهمیت است که برای پرورش مطلوب و در دست تصاحب کردن حرارت بدن، ضرورت داشته و می بایست مدام در دسترس باشد . آب یکی از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان می باشد و محیطی است برای انجام تمام فرآیندهای تن ، وجود آب برای فرآیندهای هضمی تأکیدا" حتمی می باشد . بعلاوه آب به عنوان یک عدد از اجزاء ترکیبات خون ، مواد غذایی را از یک نصیب تن به نصیب دیگر انتقال می دهد . آب در تهیه و تنظیم و ته
(۰ رای‌ها)


شاید جواب این سوال واضح به نظر برسه ولی اینطور نیست.این شرایط شماست که نژاد خوب رو براتون تعیین میکنه.
١⃣ اگه شما قصد پرورش در مرتع و یا قصد تکثیر در آینده رو داشته باشین قطعا نژاد جدید  از نژاد وارداتی بهتره.
با تجربه ۳ سال تکثیر که از نژاد جدید داشتیم ملاحظه کردیم که میزان تولید این نژاد در مرتع به مراتب بیشتر از سالن و قفس است. هرچند که در نسلهای بعدی که قصد ارائه داریم کاهش راندمان تخمگذاری این نژاد رو پیش بینی میکنیم(بخاطر پرو
سلام دوستان 
در خدمت شما هستم با بیماری نیوکاسل قرقاول . امیدوارم از این نوشته بهره ببرید و مشکلات مربوط به قرقاول های خود را برطرف سازید. 
 
بیماری نیوکاسل همواره به عنوان مهمترین عامل تهدید کننده برای پرورش انواع پرندگان به شمار می رود مخصوصا پرندگانی که در تامین منابع غذایی مردم نقش پررنگ تری دارند مثل مرغ، بوقلمون، بلدرچین، کبک و … جالب است بدانید که بیماری نیوکاسل اولین بار در سال 1926 گزارش شد. شهر نیوکاسل انگلستان مبدا و منشاء این بی
چکیده مطالب
کبک و هدف از پرورش آن
ویژگی های کبک
زیستگاه کبک
جایگاه پرورش کبک
رعایت چه نکاتی برای راه اندازی مزرعه کبک لازم است ؟
آیا پرورش کبک توجیه اقتصادی دارد ؟
نیازهای تاسیساتی یک واحد پرورش کبک
هزینه تولید یک کیلو گوشت کبک چگونه برآورد می شود؟

کبک و هدف از پرورش آن
قبل از هر چیز بهتر است برای پرورش کبک
هدف مشخصی در نظر گرفته شود. دعوت می کنم سه هدف مهم که در پایین به آن
اشاره شده، برای این امر در نظر بگیرید.
پرورش کبکی که تولید مثل می کند
آماده سازی کندو رنبور عسل برای گذراندن زمستان
جمع کردن قاب های اضافی:
کلیه
قاب های که زنبورها اشغال کرده اند را قشنگ به هم چسبانده وزنبور را به
حالت فشرده درمی‌اوریم وقابهای که زنبور درآن اشغال نکرده است را جمع کرده
وقسمت فضای خالی کندو را توسط یک کارتن یا تخته سوا می‌کنیم وآن فضای خالی
را توسط قاب های کندو پر می‌نماییم  و در کندو را می‌بندیم.
هواگیری مناسب درکندو:
زنبور عسل را رطوبت از بین می‌برد؛ سرما زنبور عسل را از بین نمی‌برد؛ برا
۲) واکسن زنده (فعال) : از سویه های لنتوژن ( و Lasota تهیه و تنظیم می شود) و مزوژن (Kumarov تهیه می شود) واکسن زنده تنظیم می شود . در کشور ایران سویه سنتوژن به کار گیری می شود . سویه حدت کمتری دارااست . رآسیون کمتری در تن ایجاد می نماید و ایمنی زایی کمتری داراست و لذا در سنین پائین مطلوب می باشد و نیز در مواقعی که خطر بیماری چندانی وجود ندارد به کار گیری می شود . سویه Lasota حدت بیشتری دارد و ایمنی بیشتری میدهد و از آن در سنین بالا استفاده می شود . ایمنی در نیوکاس
سلام دوستان عزیزم
در خدمت شما هستم با یک مطلب اموزشی دیگر ، در جهت اموزش روش های افزایش تخمگذاری در بلدرچین ها 
امیدوارم از این نوشته استفاده کافی را ببرید و در راستای افزایش میزان تخم گذاری گله خود قدم بردارید.
برخی پرورش دهندگان با مشکلاتی از قبیل ناهماهنگی و یا عدم تخمگذاری گله های مولد خود در پیک تولید مواجه هستند که اگر این شرایط تداوم داشته باشد، نگهداری این نوع مولد ها اصلا صرفه اقتصادی نخواهد داشت مگر اینکه عوامل متعدد را که ممکن اس

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بازی و برنامه اندروید مشاعره - شعر با حرف - تک بیت ها وب سایت رسمی موستیک وبلاگ رسمی دکتر عالیه خامنه ای الکتروموتور کنترل گوشی دیگران - کنترل گوشی همسر رافیکس تخصصی ترین سامانه آنلاین خدمات IT رانندگی ایمن